Przetarg

 
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Wdrożenie technologii produkcji wózka z nawiewem laminarnym wyposażonego w kilka klas powietrza. "nr POIR.03.02.02-00-1321/17, zamieszczamy informację o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach. Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

  1. Przetarg na "WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNEGO ORAZ MAGAZYNOWEGO WRAZ Z I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" z dnia 10.11.2017r.
 
Przetarg realizowany jest w ramach projektu "Wdrożenie technologii produkcji wózka z nawiewem laminarnym wyposażonego w kilka klas powietrza". Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

Poniżej dokumenty do pobrania:
•  Zapytanie ofertowe
•  Informacja o zakończeniu zapytania ofertowego / Postępowania przetargowego

Janin 21
83-207 Kokoszkowy
NIP 118-000-88-24
tel: 58 58 000 02
email: sekretariat@simbesco.pl