Przetarg

 
Informujemy, że SIMBESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Design dla przedsiębiorców pt. "Wprowadzenie na rynek przez SIMBESCO POLSKA nowych produktów do zastosowań w branży medycznej w postaci urządzenia do wyciskania zawartości z opakowań w woreczkach płynów do diagnostyków oraz opracowanie "wesołych kolorowych opakowań" do płynów infuzyjnych." (Numer wniosku POIR.02.03.05-22-0021/18).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie na rynek nowych produktów urządzenia do wyciskania zawartości opakowań płynów do diagnostyków oraz nowych kolorowych opakowań na płyny infuzyjne.

Efektem realizacji projektu będzie nowe urządzenia do zastosowań w branży medycznej.
Koszt kwalifikowany projektu: 1 500 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 848 550,00 zł >>Powrót<<

Janin 21
83-207 Kokoszkowy
NIP 118-000-88-24
tel: 58 58 000 02
email: sekretariat@simbesco.pl