Przetarg

 
Informujemy, że firma SIMBESCO POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie technologii produkcji wózka z nawiewem laminarnym wyposażonego w kilka klas powietrza” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-1321/17).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie technologii umożliwiającej wytwarzanie innowacyjnego produktu w postaci w pełni mobilnego wózka wyposażonego w nawiew laminarny i komory o kilku klasach powietrza.

Efektem realizacji projektu wynikającym bezpośrednio z wdrożenia nowej technologii, będzie zdobycie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do uzyskania wskaźnika rezultatu, którym będzie nowy, znacząco ulepszony w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkt w postaci wózka laminarnego o kilku klasach powietrza (można wówczas przewozić produkty w środowisku A lub B w obszarze D).
Koszt projektu: 7 216 000,00
Kwota dofinansowania: 3 968 800,00


 >>Powrót<<

Janin 21
83-207 Kokoszkowy
NIP 118-000-88-24
tel: 58 58 000 02
email: sekretariat@simbesco.pl