Przetarg

 
Informujemy, że firma SIMBESCO POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw pt. „Proinnowacyjne usługi doradcze związane z uruchomieniem sprzedaży innowacyjnego kontenera z pomieszczeniami w różnych klasach czystości powietrza do specjalnych zastosowań w medycynie i farmacji” (Numer wniosku POIR.02.03.01-22-0002/17).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie opracowanej technologii produkcji i wprowadzenie na rynek innowacyjnego kontenera z pomieszczeniami w różnych klasach czystości powietrza w szczególności do zastosowań: medycznych (doraźne sale operacyjne) i farmaceutycznych (badania i produkcja leków).

Efektem realizacji projektu będzie zdobycie istotnych przewag rynkowych dzięki unikalnym cechom nowego urządzenia wypełniając zidentyfikowaną przez Wnioskodawcę niszę rynkową - kompaktowych urządzeń o funkcjach clean room do stosowania w dowolnych warunkach zewnętrznych.
Koszt kwalifikowany projektu: 1 445 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 869 000,00 zł >>Powrót<<

Janin 21
83-207 Kokoszkowy
NIP 118-000-88-24
tel: 58 58 000 02
email: sekretariat@simbesco.pl